Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2022. Viimeisin muutos 01.05.2022.


1. Rekisterinpitäjä


Tämä on Töölön sisustus ja vintage Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.05.2022. Viimeisin muutos 01.05.2022


Töölön sisustus ja vintage Oy käsittelee henkilötietoja tämän sovellettavan lainsäädännön, mukaan lukien Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, mahdollisine muutoksineen) sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.


Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.


Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.


Käytämme tietoja:


 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen

 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

 • Markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämiseen


Tämä tietosuojaseloste on uusin versio ja se on viimeksi päivitetty 01.05.2022.


Rekisterin pitäjä

Töölön sisustus ja vintage Oy
3206612-7


Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot:


Matti Vilhunen

matti@mattiofrugs.com

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

  • Tunnistamistiedot, kuten nimi

  • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

  • Organisaation nimi yhteystietoineen

  • Henkilön luovuttamat muut tiedot

  • IP-osoite


Tietoja käytetään tilauksesi käsittelemiseksi ja sinun ja Töölön sisustus ja vintage Oy välistä yhteydenpitoa varten.


Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tilauksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Lisäksi tietoja voidaan kerätä verkkosivustomme käytön perusteella evästeiden avulla.


Tietojen käsittely ja luovutus


Asiakastietoihin on pääsy vain Töölön sisustus ja vintage Oy:n omilla työntekijöillä. Käytämme ainoastaan luotettavia sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.


Hyödynnämme verkkosivuillamme mm. Google Analyticsia ja muita Googlen työkaluja analytiikan keruuseen sekä mainontaan. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.


Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen.

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet koskien henkilötietojen säilyttämistä, muuttamista ja poistamista:


 • Tarkistusoikeus

 • Oikaisuoikeus

 • Oikeus peruuttaa suostumus

 • Poisto-oikeus


Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:


Töölön sisustus ja vintage Oy

matti@mattomatti.fi


Tekniset häiriöt

Töölön sisustus ja vintage Oy ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.